Wspólnota Polska

Hotel Zamek Pułtusk

"Brama Zamku Pułtuskiego na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza"

O Hotelu

Hotel w zamkowych murach. Zamek i Podzamcze. Powiew szlacheckiej przeszłości…
Na wzgórze zamkowe prowadzi brukowany trakt wiodący do głównej bramy strzeżonej przez dwie baszty. Spotkacie się tu Państwo z pasjonująca historią, odetchniecie szlacheckim klimatem, skosztujecie wybornej i urozmaiconej kuchni staropolskiej.

Otwieramy przed Państwem szeroko zamkowe podwoje.

Historia

O niepowtarzalnym charakterze naszego hotelu decyduje historia zamku, w którego murach się mieści. Zamek przetrwał między innymi wojny z Zakonem Krzyżackim, potop szwedzki, rozbiory i dwie wojny światowe. Zdarzało się , że bywał niszczony podczas wojen, za każdym razem był odbudowywany.
Obecnie zamek w Pułtusku, w którym znajduje się nasz hotel, jest własnością Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ta dawna rezydencja biskupów wraz z przyległymi terenami została przekazana na Dom Polonii decyzją rządu z 27 lipca 1974r. Zamek odbudowano w stylu renesansowym i uroczyście otwarto jego podwoje 16 lipca 1989r.

Konkurs DREWNO JEST Z LASU.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dom Polonii w Pułtusku, od 2 grudnia 2022r., realizuje projekt konkursowy pt. "Drewno jest z lasu", którego organizatorem jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Konkurs dofinansowany jest ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Dom Polonii w Pułtusku, dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu, zrealizuje zakup elementów wyposażenia istniejącego już placu zabaw o dodatkowe konstrukcje - będzie to:
< ogromny drewniany statek z różnymi elementami do zabawy dla maluchów, wykonany w 99% z drewna świerkowego,
< piętrowy domek dla dzieci wyposażony do zabawy interaktywnej. Dodatkowo otoczenie zyska nowe ławki i kosze na śmieci, a także wymianę części siedzisk w Amfiteatrze Zamkowym.
Na co dzień z placu zabaw korzysta ogromna liczba dzieci, a to za sprawą tego, że aktualnie w Domu Polonii przebywa 60 dzieci Uchodźców z Ukrainy, tyle samo dzieci polskich z Kazachstanu. Plac zabaw jest przede wszystkim miejscem spotkań dzieci z Pułtuska, miejscem publicznym, z którego każde dziecko może skorzystać.
Dzięki temu konkursowi już w niedługim czasie będzie można zobaczyć uśmiechnięte buzie naszych dzieci.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Dom Polonii w Pułtusku jako organizacja pożytku publicznego, realizuje projekt zgodnie z wymogami zawartymi w umowie, poprzez:

- umieszczenie w Internecie na stronach internetowych informacji o dofinasowaniu:
   *www.zamekpultusk.pl, www.pultusknews.pl,www.wspolnota-polska.org.pl,www.pultuszczak.pl
- umieszczenie w Social Mediach informacji o dofinasowaniu:
   *Fanpage Domu Polonii – Hotel Zamek Pułtusk***Dom Polonii
   *Instagram Domu Polonii – dompoloniiwpultusku,
- informowanie o dofinasowaniu podczas imprez organizowanych przez Dom Polonii:
  *podczas Meczu Bokserskiego Polska vs Ukraina , ceremonia ważenia w dniu 9.12.2022
  *podczas meczu Bokserskiego Polska vs Ukraina w dniu 10.12.2022
  *podczas Konkursu Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w dniu 10.12.2022,
  *Mikołajek dla dzieci i młodzieży,
  *zajęć z Sovoir Vivre organizowanych dla dzieci i młodzieży w dniach 6.12.2022, 8.12.2022, 9.12.2022
*ogólnodostępnego Koncertu Kolęd w Sali Maneż w dniu 8.12.2022,
- relację w prasie lokalnej – Tygodniku Pułtuskim,
- podczas relacji telewizyjnych TVP z promowania wydarzeń ogólnokrajowych odbywających się na terenie Domu Polonii,
- relacji nt. konkursu w Radiu Regionalnym KRDP,
- wywiad z portalem PułtuskNews.
Dzięki dofinansowaniu po raz pierwszy mamy taka możliwość, aby doposażyć intensywnie odwiedzany plac zabaw, i zakupić duże , interaktywne konstrukcje z drewna ( zabawki, z odpowiednim certyfikatem ) do zabawy dla dzieci, oraz dokupić ławki i wymienić częściowo siedziska w Amfiteatrze Zamkowym. Środki pieniężne z dofinasowania w 100%   zostaną wydatkowane na zakup przewidzianego we wniosku wyposażenia, związane z promocją projektu „Drewno jest z lasu” – placu zabaw i innych elementów.  Wszelkie koszty działań promocyjnych w środkach masowego przekazu  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku ponosi we własnym zakresie.